Resis Barcelona

Don’t follow the umbrella

Html, Css, Js

Resis Barcelona és la web d’una guia turística de Barcelona i Catalunya. Es tracta d’una de les poques guies no espanyoles que han passat l’estricte examen per part del Patronat de Turisme de Catalunya i, per tant, posseïdor de la llicència oficial per treballar com a guia turístic.

Bilateral va ser l’encarregat de plasmar en una web la seva oferta de viatges i propostes culturals guiades.